عروسک قشنگ من
مسابقه عروسک قشنگ من به مناسبت روز عفاف و حجاب برگزار شده است دختران عزیز و خوش سلیقه میتوانید پس از دیدن کلیپ عروسک ها سه تا اززیباترین آن ها رو انتخاب کنید
فاطمه سادات منصوری
عالی
خوب
متوسط

فاطمه گودرزی
عالی
خوب
متوسط

مطهره اختری
عالی
خوب
متوسط

فاطمه پاپری
عالی
خوب
متوسط

پریسا حاتمی
عالی
خوب
متوسط

سیده زهرا هاشمی
عالی
خوب
متوسط

سیده ضحی هاشمی
عالی
خوب
متوسط

زهرا بذرافکن
عالی
خوب
متوسط

سلما شاه علی
عالی
خوب
متوسط

الینا علی بابایی
عالی
خوب
متوسط

حلما گودرزی
عالی
خوب
متوسط

فاطمه آزادی
عالی
خوب
متوسط