<><><><><> تکمیل و پر کردن کادر ستاره دار الزامی است *****>
فرم شماره 2 - پیش ثبت نام دبستان دوره اول و دوم دخترانه رهپویان وصال | 1401-1400
****** . لطفا فرم را به صورت کامل تکمیل نمایید <><><><><><> تکمیل و پر کردن کادر ستاره دار الزامی است *****


*
ثبت نام در مقطع :
دبستان دوره اول
دبستان دوره دوم

*
ثبت نام در پایه تحصیلی :
پايه اول
پايه دوم
پايه سوم
پايه چهارم
پايه پنجم
پايه ششم*
نام :

*
نام خانوادگي :

*
شماره ملي / کد ملي :

*
تاریخ تولد :

*
شماره شناسنامه :
عدد 6 رقمي شناسنامه را در اين محل قيد بفرماييد.

*
سری شناسنامه دانش آموز :

*
شهر محل تولد :

*
تلفن همراه دانش آموز :
در صورت نداشتن تلفن همراه عدد صفر را يادداشت نماييد .

*
تلفن تماس منزل :
در صورت نداشتن تلفن منزل عدد صفر را يادداشت نماييد .

*
آدرس منزل :

*
کد پستی منزل :
کد پستی منزل خود را بدون خط فاصله ( خط تيره ) ثبت نماييد .
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام خانوادگی" مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
تلفن تماس " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
تحصیلات " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نوع شغل " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
آدرس محل کار" مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .


لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـــدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " پـــدر " :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـــدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام خانوادگی" پـــدر " :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـــدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
تلفن تماس " پـــدر " :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـــدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
تحصیلات " پـــدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " پـــدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

*
نوع شغل " پـــدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" پـــدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـــدر دانش آموز می باشد .*
اسکن / عکس صفحه اول شناسنامه دانش آموز :

*
عکس 4*3 دانش آموز :

نام معرف :
در صورتي که شخص اين آموزشگاه را به شما معرفي نموده است ، نام و نام خانوادگي آن را در اين قسمت ثبت نماييد .

شماره تماس معرف :
در صورتي که شخص اين آموزشگاه را به شما معرفي نموده است ، شماره تماس آن را در اين قسمت ثبت نماييد .

*
نحوه آشنایی با پیش دبستانی پسرانه رهپویان وصال :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
از طریق دوستان و آشنایان
کادر و مربیان مجتمع آموزشی
سایت مجتمع آموزشی
شبکه های مجازی مجتمع آموزشی
سایت و شبکه مجازی کانون فرهنگی رهپویان وصال
جستجو در محیط وب و شبکه مجازی
تبلیغات محیطی
سایر

*
دلیل انتخاب پیش دبستانی پسرانه رهپویان وصال :

*
نام تکمیل کننده فرم :کد امنیتی جدید