١٣٩٨/١١/٠۶

بازدید حجت الاسلام انجوی نژاد

بازدید حجت الاسلام انجوی نژاد از پیش دبستانی و دبستان دخترانه رهپویان وصال، همراه با اجرای خوش آمدگویی خلاقانه و مجزای کلاسی و صحبت کوتاه ایشان با دانش آموزان و آموزگاران

بازدید حجت الاسلام انجوی نژاد از پیش دبستانی و دبستان دخترانه رهپویان وصال، همراه با اجرای خوش آمدگویی خلاقانه و مجزای کلاسی و صحبت کوتاه ایشان با دانش آموزان و آموزگاران
نظرات