١۴٠٠/٠٩/٣٠

هفته تربیت بدنی مبارک

در هفته تربیت بدنی مجتمع دخترانه رهپویان وصال مسابقاتی از قبیل دوچرخه سواری ، بدمینتون ، اسکیت در فضای  با غ بانوان برگزار کرد وبه افراد منتخب جوایزی اهدا گردید.


نظرات