١۴٠٠/٠٩/٣٠

باغ کتاب

به مناسب هفته کتاب و کتاب خوانی اردویی با حضور دو نفر از نویسندگان جناب اقای سید مهدی میر عظیمی نویسنده کتاب تک صفحه ای و سرکار خانم تقی پور نویسنده کتاب ماه بانو برگزار گردید. 

در حاشیه برنامه باغ کتاب نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان و خانواده برگزار شد.


نظرات