١۴٠٠/٠٩/٣٠

فستیوال آموزشی پایه چهارم

یش به سوی تحول در مسیر تحقق اهداف نظام نامه تعلیم و تربیت مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال  

پایه چهارم  فستیوال آموزشی و مهارتی پاییزه   1400

یک روز سرد پاییزی را همراه با  دبستان دخترانه رهپویان  در محفلی گرم وشاد سپری کردیم.

 

ویژه برنامه های فستیوال

صبحانه سالم پاییزه

برگزاری سنجش آموزشی حضوری 

تدریس حضوری و رفع اشکال ریاضی توسط سرکارخانم محمدیان

حلقه ی آسمانی به همراه نشست صمیمی همراه با آموزگار قران

برگزاری  نماز جماعت و آموزش نماز و آداب نماز جماعت  

ویژه برنامه هنری _مهارتی ، همراه آموزش ساخت عروسکهایی نمدی


نظرات