١۴٠٠/٠٩/٠٣

برگزاری جلسه شورای آموزگاران

جلسه شورای آموزگاران  با حضور مدیر مجتمع  سرکار آقای عسکر نژاد برگزار گردید . و مدیر دبستان سرکار خانم شکیبا بازخورد آموزشی ماه های گذشته را به تفکیک برای دبیران ارائه دادند  ودبیران محترم مشکلات کلاس های مجازی را مطرح کرده و در خصوص کلاس های حضوری صحبت شد.


نظرات