١۴٠٠/٠٧/٢۴

فرم اعلام داوطلبی اولیا جهت عضویت در انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 1400-1401

انجمن اولیاء و مربیان مظهر همكاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان است. خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی مهم به شمار می آیند كه در صدرعوامل تأثیرگذار بر روند رشد و تكامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهمترین عامل در تربیت و رشد فكری و اخلاقی، هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان مربیان و خانواده است.

آخرین مهلت ثبت نام تاریخ 30 مهرماه خواهد بود.

 

لینک ثبت نام:http://pgf.pvesal.ir/eform/&aid=1025


نظرات