١۴٠٠/٠۵/٠٢

افتخارات قرآنی

حال خوب = تلاوت قرآن 

وقتی که حال بدی داری و هیچ چیز نمی تواند حالت را خوب کند، چرا قرآن نمی خوانی؟ قرآن بزرگترین و بهترین گزینه ایست که می توانی برای تزریق حس

خوب به وجودت از آن استفاده کنی. برخیز و وضو بگیر و به سوی قرآن برو و شروع به خواندن سوره ای کن. همینکه قرآن را تلاوت میکنی گویی روحت

آرامش می گیرد و حالت که چنان بد و ناخوشایند بود کم کم بهتر و بهتر می شود. این قرآن معجزه میکند، این قرآن عظمتی درون خود جای داده که وقتی

شروع به خواندن آن می کنی حتی اگر در بدترین وضعیت ممکن هم باشی حال دلت خوب می شود.

دانش آموزان عزیز و توانمند دبستان دخترانه شهدای رهپویان وصال در مسابقات قرآن ناحیه موفق به کسب رتبه اول  و دوم و سوم در بخش حفظ عمومی قرآن شدند .

 

نظرات