١۴٠٠/٠٢/١٩

نمایش بلبل و مورچه

بچه های کلاس دوم درس بلبل و مورچه را به صورت نمایش اجرا کردند.

کلیپ های این نمایش را با هم ببینیم .

 

 

 

نظرات