١۴٠٠/٠١/٢٩

فعالیت های آموزشی پایه سوم

بچه های پایه سوم در این هفته فعالیت های مختلفی انجام دادند.

فعالیت هایی مثل املای بادکنکی، کاردستی ریاضی و علوم 

 

نظرات