١۴٠٠/٠١/٢٧

گزارشی از مکان های دیدنی

بچه های کلاس دوم درباره مکان های دیدنی که در ایام عید رفته اند برای ما توضیح می دهند.

دعوت می کنم شما هم کلیپ های زیبای دانش آموزان را ببینید و لذت ببرید.

دانش آموز عزیزم محدثه نبوی 

 

دانش آموز خوبم سوگند فضیلتی 

 

دانش آموز مهربانم شیدا شعله

 

دانش آموز عزیزم فاطمه سادات طاهری 

 

دانش آموز خوبم زهرا  علی پناهی 

 

دانش آموز عزیزم یاسینا بهلولی

 

نظرات