١۴٠٠/٠١/٢٧

آشنایی با خورشید و نحوه استفاده درست از آب

بچه های کلاس دوم با همکاری یکدیگر و با راهنمایی معلم مهربان شان یک کار گروهی در مورد خورشید و آب انجام دادند.

 

 

 

نظرات