١۴٠٠/٠١/٢۵

دنیای بدون کرونا

 کلاس چهارمی ها در مورد دنیای بدون کرونا صحبت و برای ما کلیپ ارسال کرده اند.

کلیپ ارسالی دختر عزیزم محدثه اسماعیل پور 

 

کلیپ دختر خوبم زینب روستایی 

 

نمونه کار دختر مهربانم آیلین نعمت الهی

 

نقاشی دختر عزیزم نازنین زهرا زارعی

 

نقاشی دختر خوبم رقیه فیجانی 

 

نقاشی دختر عزیزم یگانه موسوی

 

 

نظرات