١۴٠٠/٠١/٢۵

کلاس پرورشی

موضوع این جلسه کلاس پرورشی علاقه مندی ها و توانایی ها بود و مربی پرورشی سرکار خانم بانیانی در این زمینه توضیحاتی به بچه ها ارائه دادند.

 توضیحات مربی پرورشی 

 

کلیپ ارسالی دختر عزیزم ریحانه نعمتی از توانمندی ها

 

کلیپ ارسالی دختر خوبم زینب کشاورز از توانمندی ها

 

کلیپ ارسالی دختر گلمزهرا پورعطایی از توانمندی ها

 

 

کلیپ ارسالی دختر خوبم عارفه صادقی از توانمندی ها

 

 

کلیپ ارسالی دختر مهربانم عارفه رجبی از توانمندی ها

 

کلیپ ارسالی دختر عزیزم محدثه اسماعیل پور از توانمندی ها

 

 

کلیپ ارسالی دختر خوبم مهلا جوکار از توانمندی ها

 

 

کلیپ ارسالی دختر گلم هدی خشنود از توانمندی ها

 

کلیپ ارسالی دختر عزیزم کوثر دوست فاطمه از توانمندی ها

 

 

نظرات