١٣٩٩/١٢/١۶

هفته درخت کاری و اهمیت حفظ بهداشت محیط

هفته درختکاری گرامی باد

زمین به یاری شما نیازمند است.             

مراقب باشیم، زمین را با بی توجهی و ایجاد آلودگی آزرده و دل شکسته نکنیم.     

با کاشت یک گیاه کوچک و پرورش نهال زمین را زیباتر کنیم.

                            

   کلیپ تامل برانگیز روز درختکاری

با تشکر از دانش آموزان عزیز سفیر سلامت پایه سوم

زهرا پورهاشمی، ریحانه جاویدی ، طهورا باقری، فاطمه طالبی

 

کلیپ زیبای اهمیت حفظ بهداشت محیط و تفکیک زباله از زبان خانم فاطمه عسکر نژاد سفیر سلامت پایه پنجم

نظرات