١٣٩٩/١٢/١۶

سبک زندگی سالم و پیشگیری از اضافه وزن

این کلیپ زیبا رو خانم مهلا جوکار 

دانش آموز پایه پنجم دبستان  برای ما ارسال کردن و توصیه های در جهت برگزیدن سبک زندگی سالم و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی (در راستای تحقق اهداف طرح کوچ) برای ما دارند.

امیدوارم که ببینید و لذت ببرید.

 

نظرات