١٣٩٩/١٢/١۵

آموزش حرکات ورزشی جنبشی با چوب ورزشی(دسته جارو)

اهداف آموزش حرکات: افزایش انعطاف پذیری جسمانی، پویایی ، تقویت عضلات و پیشگیری از اضافه وزن "مداخلات تربیت بدنی طرح کوچ"

با تشکر از همراهی دانش آموز عزیز فاطمه خانم طالبی سفیر سلامت پایه ی سوم

نظرات