١٣٩٩/١٢/١۵

آشنایی با واحدهای غذایی (طرح کوچ)

مربی بهداشت مدرسه، سرکارخانم بیگی در راستای اهداف طرح کوچ اطلاعات خوبی درباره مفهوم واحدهای غذایی و میزان مورد نیاز به گروه های غذایی بر اساس سن و اصلاح الگوی خواب برای شما دانش آموزان آمده کرده اند.

امیدوارم استفاده لازم را ببرید.

 

واحد های غذایی

نظرات