١٣٩٩/١٢/١۶

پویش سپاس از مدافعان سلامت

آثار ارسالی دانش آموزان عزیز ویژه جشنواره ی کشوری  پویش سپاس از مدافعان سلامت

اثر ارسالی دختر خوبم یگانه رضایی - کلاس ششم 
 

اثر ارسالی دختر گلم ریحانه جاویدی - کلاس سوم
 

اثر ارسالی دختر عزیزم عارفه صادقی زاده - کلاس پنجم
 
 

اثر ارسالی دختر مهربانم نگار رنجبران - کلاس ششم 
 

اثر ارسالی دختر گلم فاطمه مویدی - کلاس ششم 
 
دختر عزیزم فاطمه عسکرنژاد - کلاس پنجم
نظرات