١٣٩٩/١٢/١۵

جشن خودکار

دختران گلم در پایه سوم  جشن خودکار داشتند.

خانم شکیبا، مدیر مهربان دبستان و خانم نعمتی مربی توانمند و دوست داشتنی این جشن را برای بچه ها تدارک دیدند.

بچه های عزیز می توانند از این به بعد با خودکار مشق هایشان را بنویسند .

به امید موفقیت همه فرزندان ایران

نظرات