١٣٩٩/١٢/١٣

معرفی ابزارهای مختلف توسط دانش آموزان کلاس اول

دانش آموزان کلاس اول امروز در درس علوم یک فعالیت جالب را تجربه کردند.

دانش آموزان با راهنمایی والدین مهربان خود به معرفی ابزارهای محیط اطراف خودشان پرداختند و آموزش ابزارها را در قالب یک کلیپ با شما به اشتراک گذاشته اند .

امیدوارم از دیدن کلیپ بچه ها لذت ببرید.

نظرات