١٣٩٩/١١/١۴

آشنایی با قاره ها

در هفته ای که گذشت دانش آموزان کلاس پنجم با قاره ها آشنا شدند .

 

.کنفرانس دانش آموزان در رابطه با درس قاره ها و ساخت کاردستی کره زمین را در پایین مشاهده می کنید

 

کنفرانس دختر گلم زینب مسعودی - بخش اول کنفرانس دختر گلم زینب مسعودی - بخش دوم
   
کاردستی دختر عزیزم زینب کشاورز  کاردستی دختر خوبم سنا موید
   
 
کاردستی دخترم فاطمه شهرکی    
نظرات