١٣٩٩/١١/١٣

فجر و سلامت

امروز به مناسبت ایام مبارک فجر، یک ویژه برنامه سلامت داشتیم.

موضوع این ویژه برنامه تغذیه سالم بود.

خانم بیگی مربی بهداشت توانمند مدرسه در این خصوص توضیحاتی به صورت مجازی به دانش آموزان ارائه دادند.

نظرات