١٣٩٩/١١/١۶

جشن انقلاب

امروز همزمان با سالروز ورود اما به میهن عزیزمان، زنگ انقلاب نواخته شد.

این برنامه ساعت 8:45 همزمان با ورود امام عزیزمان به ایران سربلند برگزار شد.

این برنامه در کلیه کلاس ها و گروه ها به صورت مجازی اجرا و سرودهای انقلابی پخش شد 

 

 

نمایش عروسکی ورود امام به میهن عزیزمان - دختر گلم معصومه سادات زارع

 

نظرات