١٣٩٩/١١/٠٨

فعالیت های علمی کلاس دوم

موضوع این هفته آشنایی با گیاهان و رشد آن ها بود.

موضوع دوم آشنایی با هنر و هنرمند بود.

دانش آموزان کلاس دوم کلیپ هایی آماده کردند که در زیر مشاهده می کنید.

امیدوارم از تماشای آن لذت ببرید.

شعر من هنرمندم - کار گروهی دانش آموزان
 
کاردستی زیبای دختر گلم نازنین زهرا شیبانی
 
 
کلیپ زیبای دختر مهربانم فاطمه دوست فاطمه در مورد هنر
 
نقاشی مراحل رشد گیاه توسط دختر گلم یاسینا بهولی

 

نظرات