١٣٩٩/١٠/٣٠

فعالیت های علمی پایه سوم

بچه های کلاس سوم با راهنمایی خانم نعمتی، معلم عزیز و توانمندشان فعالیت های علمی متفاوتی انجام دادند.

بخشی از این فعالیت ها را در زیر می بینیم.

 
حالات مختلف چهره - فارسی - دختر گلم سها مدنی
 
 
آموزش تقارن - ریاضی - دختر خوبم ریحانه نعمتی
 
آموزش تقارن - ریاضی - دختر عزیزم مهلا جوکار
 
آموزش جدول ضرب عدد دو - ریاضی - دختر خوبم طهورا باقری
 
شعر نماز - هدیه های آسمانی - دختر مهربانم طهورا باقری
 
آموزش ساخت آینه - علوم - دختر عزیزم فاطمه رزمخواه
 
کاشت لوبیا - علوم - دختر گلم بهار شناوری
نظرات