١٣٩٩/١٠/١٧

جلسه پرسش و پاسخ

امروز دانش آموزان با حجت الاسلام انجوی نژاد یک جلسه پرسش و پاسخ جالب داشتند

همانطور که می دانید با آمدن کرونا، آموزش مجازی شد .

ما هم به همین علت این جلسه را با موضوع فضای مجازی و نحوه استفاده از آن برگزار کردیم.

این برنامه مخصوص دانش آموزان پایه پنجم و ششم بود و با رعایت تمام پروتکل ها برگزار شد.

در پایان برنامه دانش آموزان از ایشان تشکر کردند و هدیه ای به رسم یادبود به ایشان تقدیم شد.

نظرات