١٣٩٩/١٠/١۵

آشنایی با مشاغل مختلف

هفته مشاغل فرصت خوبی برای آشنا شدن با شغل های مختلف است

دانش آموزان کلاس دوم به بهانه هفته مشاغل تلاش کردند تا مشاغل مختلف را به شما معرفی کنند.

بچه ها در این کلیپ سعی می کنند تا مشاغل پزشکی، دام پزشکی، آموزگاری، آشپزی، خیاطی و عکاسی را به شما نمایش بدهند.

این کلیپ زیبا حاصل زحمت دانش آموزان عزیز و پرتلاش خانم ها محدثه نبوی، فاطمه نوبخت

کوثر کریمی، مدیسا مدنی، فاطمه کشاورز و سوگند فضیلتی است.

نظرات