١٣٩٩/١٠/١٧

گلستان خوانی

کتاب گلستان یکی از کتاب های زیبا و خواندنی سعدی شیرازی است

این کتاب پر از حکایت ها زیبا و پند آموز است.

بچه های عزیز اگر تا الان سراغ این کتاب نرفته اید عجله کنید ! سعدی شیراز برای شما سخنان مفید و کاربردی دارد.

دانش آموزان عزیز فیلم های زیبای گلستان خوانی خودشان را برای ما ارسال کرده اند، شما هم ببینید و لذت ببرید.

دانش آموز عزیز سرکار خانم زهرا آزادی
 
دانش آموز عزیز سرکار خانم هستی فیجانی
 
دانش آموز عزیز سرکار خانم فاطمه زهرا گنجی آزاد
 
دانش آموز عزیز سرکار خانم زهرا متوسل
 
دانش آموز عزیز سرکار خانم نازنین زهرا زارع
 
دانش آموز عزیز سرکار خانم فاطمه ناظمی
 
دانش آموز عزیز سرکار خانم کیمیا دانشیان
 
نظرات