١٣٩٩/٠٩/٠٧

جلسه مدیریت مجتمع و آموزگاران دبستان

جلسه مدیریت مجتمع و آموزگاران پیش دبستانی و دبستان دخترانه رهپویان وصال بصورت مجازی در فضای ادوبی کانکت برگزار شد. 

اهداف جلسه:

تقدیر و تشکر مدیریت مجتمع از آموزگاران در فضای مجازی 

کیفیت بخشی به روند آموزش 

تولید محتوای قوی در دوران کرونا 

بیان انتقادات و پیشنهادات آموزگاران

بررسی راه حل هایی جهت دانش آموزانی که نیاز به بسته حمایتی تحصیلی دارند

 

نظرات