١٣٩٩/٠٨/١٢

روز دانش آموز پایه اول

کلیپ زیبای روز دانش آموز

پایه اول

ما دانش آموزیم

سربلند و پیروزیم

باغ سبز فرداییم

نونهال امروزیم.

 

صبح ما بود تابان

قلب ما بود شادان

بخت ما بود خندان

شادکام و بهروزیم.

 

جان ما گل افشان است

گلشنی شکوفان است

در دل زمستان ها

مژده بهاران است.

 

غنچه های امیدیم

خوشه های خورشیدیم

نوبهار جاویدیم

باغ ما دبستان است

نظرات