١٣٩٩/٠٧/٢١

املاء بادکنکی

 درس املاء یکی از مهمترین و اساسی ترین درس های مقطع ابتدایی است. به همین منظور در دبستان رهپویان وصال بصورت مجازی  بازی

های بسیاری برای تمرین این درس طراحی شده است. یکی از این بازی ها املای بادکنکی است. دانش آموزان امروز روی بادکنک تمرین

املاء کردند

نظرات