١٣٩٩/٠۶/١٢

مراسم شام غریبان

 السلام ای کربلا در کربلا

ای به ایمان برادر مبتلا

 السلام ای خطبه خوان شهر شام

خواب را کردی به بدخواهان حرام

 

 السلام ای چشم زیبا بین عشق

زینب کبری و زهرای دمشق

 

محرم99

نظرات