١٣٩٩/٠۶/٠٣

باشگاه خبرنگاران کوچک ـ شب سوم محرم

 یا رقیه

 یارب به کوه طور نرفتیم، 

چون تو را

در روضه ی رقیه ملاقات کرده ایم... 

 گزارش سومین شب خدمت 

#باشگاه خبرنگاران کوچک

#بایدتمام زندگی ام مثل او شود

#ماملت امام_حسینیم

#خادمة_الحسین(ع)

#محرم99

نظرات