١٣٩٩/٠٢/٠۶

جشن تکلیف پایه سوم

سلام ای فرشتگان زیبای من، سلام ای تندیس‌های طراوت، سلام ای آیه‌های بهار، سلام ای عزیزان دل، سلام ای روشنایی‌های چشم، سلام ای آرزوهای شکفته، جشن پرشکوفه‌ی تکلیف بر شما مبارک.

 تحویل پک جشن تکلیف به دختران نازنین کلاس سوم

نظرات