١٣٩٩/٠١/٢٨

کمک به برگزاری مراسم چهارشنبه های رهپویانی

یکی از برنامه های مردمی و خانوادگی مجتمع آموزشی رهپویان وصال شیراز ، برنامه ای است که اکثر خانواده های دانش آموزان و محصلین این مجتمع آموزشی در آن شرکت می کنند به عنوان خانواده های رهپویانی است .

این حرکت مردمی و خانوادگی رهپویانی که با چندین عنوان برنامه در بخش های کودکان ، ، والدین،  نوجوانان همراه با آموزش های روز توسط اساتید برتر شهر و استان دخیل شده و در آخر هم با مدیحه سرای و مناجات به صورت منظم و هفتگی در حال اجراست . 

 

حال با کمک و همراهی هم میخواهیم کمی از هزینه های این برنامه مردمی با هم و به نیت کمک فرهنگی به مراسم هیات و رشد فردی و اجتماعی همراه با رشد جامعه آینده کشور و شهر شیراز برداریم . 

در این مراسم هزینه ها صرف خرید مایحتاج هفتگی و پذیرایی از دانش آموزان و والدین به همراه کرایه تجهیزات و مکان برگزاری مراسم می گردد.

جهت مشاهده برنامه های قبل این برنامه میتوانید این لینک ها را مشاهده نمایید .

خانواده رهپویانی یک 

خانواده رهپویانی دو 

خانواده رهپویانی سه 

خانواده رهپویانی چهار

نظرات